"เครื่องมือวัดคุณภาพงานไดคัท"

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เริ่มมีการใช้ระบบบรรจุสินค้าอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อประหยัดแรงงาน และ ให้ได้ประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้น ความเข้มงวดในคุณภาพของงานไดคัทก็ได้ขยับสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ทาง CITO ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในเรื่องนี้จึงได้มีการคิดค้นเครื่องมือสำหรับวัดคุณภาพงานไดคัท ซึ่งได้ออกแบบเครื่องมือตรวจวัดด้วยประสบการณ์จากการอยู่ในวงการงานไดคัทมายาวนานกว่า 110 ปี โดยมีวินวันฯ ในฐานะตัวแทนจำหน่ายในไทยเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดดังนี้